Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Перелік обов’язкових документів
Найменування документу Чи завантажено Інформація
1. Статут товариства Так Переглянути
2. Засновницький (установчий) договір Ні Причина: не укладався
3. Положення про загальні збори Так Переглянути
4. Положення про наглядову раду Так Переглянути
5. Положення про виконавчий орган Так Переглянути
6. Положення про ревізійну комісію Так Переглянути
7. Інші внутрішні положення товариства та зміни до них Ні Причина: не приймалися
8. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства Ні Причина: не приймалися у зв'язку з відсутністю відокремлених структурних підрозділів
9. Принципи (кодекс) корпоративного управління Ні Причина: не затверджувались загальними зборами
10. Висновки ревізійної комісії (ревізора) Не визначено
11. Висновки аудитора Не визначено
12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам Не визначено
13. Проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів) Так Переглянути
14. Свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства Так Переглянути
15. Перелік афілійованих осіб товариства Ні Причина: афілійовані особи відсутні
16. Протоколи загальних зборів Так Переглянути
17. Повідомлення про проведення загальних зборів Так Переглянути
18. Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів Ні Причина: Змін в порядку денному не відбувалося
19. Особлива інформація емітента Так Переглянути
20. Квартальний звіт емітента Ні Причина: Не передбачено законодавством
21. Річний звіт емітента Так Переглянути
22. Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права Ні Причина: не приймалося
23. Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства Ні Причина: не приймалося
24. Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів Не визначено
25. Звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) Ні Причина: Товариство не є управителем іпотечним покриттям/емітентом іпотечних облігацій
26. Інша інформація Не визначено