Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 22.04.2014

Особлива інформація на 22.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиКобільник Ростислав Ігоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Кобільник Ростислав Ігорович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено пововаження на посаді 18.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.000%; на посаді особа перебувала з 17.04.2012 по 18.04.2014 р. ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень згідно рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиМельник Ірина Степанівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Ірина Степанівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено пововаження на посаді 18.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.000%; на посаді особа перебувала з 17.04.2012 по 18.04.2014 р. ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень згідно рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиНовiков Вiталiй Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Новiков Вiталiй Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено пововаження на посаді 18.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.000%; на посаді особа перебувала з 17.04.2012 по 18.04.2014 р. ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень згідно рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нПрипинено повноваженняЧлен ревізійної комісії (Голова)Марченко Ірина Олександрівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії (Голова) Марченко Ірина Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено пововаження на посаді 18.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.000%; на посаді особа перебувала з 15.04.2013 по 18.04.2014 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень згідно рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нПрипинено повноваженняЧлен ревізійної комісіїФатула Тарас Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Фатула Тарас Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено пововаження на посаді 18.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.000%; на посаді особа перебувала з 15.04.2013 по 18.04.2014 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень згідно рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нПрипинено повноваженняЧлен ревізійної комісіїПогорiлий Станiслав Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Погорiлий Станiслав Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено пововаження на посаді 18.04.2014; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0.000%; на посаді особа перебувала з 15.04.2013 по 18.04.2014 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень згідно рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нОбраноЧлен Наглядової радиПрокоса Богдан Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Прокоса Богдан Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0.000% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрисконсульт, начальник вiддiлу юридичного супроводу, директор ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нОбраноЧлен Наглядової радиМельник Ірина Степанівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Ірина Степанівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0.000% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер, комерцiйний директор, фiнансовий директор ТОВ "Агрохолдинг "Авангард"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нОбраноЧлен Наглядової радиСтасевич Степан Ярославовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0.000% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрисконсульт, начальник вiддiлу, директор, юрисконсульт ТОВ "Агрохолдинг Авангард"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нОбраноГолова Наглядової радиПрокоса Богдан Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0.000% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрисконсульт, начальник вiддiлу юридичного супроводу, директор ТОВ "Систем Технолоджi Компанi Iнвестментс"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: рішення Наглядової ради; підстави: Протокол №2 засідання Наглядової ради від 18.04.2014 р..
д/нОбраноЧлен ревізійної комісіїМарченко Ірина Олександрівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Марченко Ірина Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0.000% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер, головний бухгалтер, директор товариства, директор ТОВ "Агрохолдинг Авангад"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нОбраноЧлен ревізійної комісіїПогорiлий Станiслав Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Погорiлий Станiслав Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0.000% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор, начальник відділу, заступник начальника вiддiлу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нОбраноЧлен ревізійної комісіїФатула Тарас Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревізійної комісії Фатула Тарас Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0.000% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрисконсульт, директор, юрисконсульт ТОВ "Систем Технолоджі Компані Інвестментс"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: рішення Загальних зборів акціонерів; підстави: Протокол №1 Загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 р..
д/нОбраноГолова ревізійної комісіїМарченко Ірина Олександрівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревізійної комісії Марченко Ірина Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0.000% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер, головний бухгалтер, директор товариства, директор ТОВ "Агрохолдинг Авангад"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Ревізійна комісія, причина прийняття цього рішення: рішення Ревізійної комісії; підстави: Протокол №1 Ревізійної комісії від 18.04.2014 р..

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.