Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиПрокоса Богдан Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМельник Ірина Степанівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Ірина Степанівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСтасевич Степан Ярославовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиПрокоса Богдан Сергійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиМельник Ірина Степанівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Мельник Ірина Степанівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник директора; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиСтасевич Степан Ярославовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Стасевич Степан Ярославович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу, Заступник директора; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиДячук Віталій Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Дячук Віталій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиФатула Тарас Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Фатула Тарас Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: один рік. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Заява акціонера АВАНГАРДКО ІПЛ; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїМарченко Ірина Олександрівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Марченко Ірина Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїПогорілий Станіслав Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Погорілий Станіслав Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїФатула Тарас Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Фатула Тарас Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала з 18.04.2014 по 28.04.2017; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Внесення змін в статут товариства.
28.04.2017ОбраноГолова Ревізійної комісіїПогорілий Станіслав Олександровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Погорілий Станіслав Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу, Заступник директора; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Ревізійної комісіїНечай Володимир Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Нечай Володимир Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Начальник відділу; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Рішення акціонерів.
28.04.2017ОбраноЧлен Ревізійної комісіїПриходько Алла Григорівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Приходько Алла Григорівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 28.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер, бухгалтер; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: Рішення акціонерів; підстави: Рішення акціонерів.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.