Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Директор (звiльнена з 24.02.2010р.) Губка Свiтлана Павлiвна ВВ № 299072, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй обл. 06.02.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Бондаренко Iрина Валентинiвна ВЕ № 053907, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй обл. 28.08.2001 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Наглядової ради (за довiренiстю) Бiлоус Валерiй Володимирович НА № 011847, виданий Iзяславським РВ УМВС України в Хмельницький областi 10.10.1995 22.01.2010 5 479 545 72.44302801570 % 5 479 545 0 0 0
Член Наглядової ради Капустенко Людмила Михайлiвна ВА № 792495, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 27.06.1997 01.10.1999 20 0.00026441257 % 20 0 0 0
Член Наглядової ради Пефтiбай Любов Iванiвна ВА № 792612, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 27.06.1997 01.10.1999 20 0.00026441257 % 20 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Вiсягiна Полiна Андрiївна ВА № 613153, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 17.01.1997 01.10.1999 20 0.00026441257 % 20 0 0 0
Усього   5 479 605 72.44382125340 % 5 479 605 0 0 0
Опис