Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 2377.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 2377.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 40.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 143002.000  X X
Усього зобов'язань X 145419.000  X X


Опис: Зобовязання за векселями виникли 02.09.2004Всього за 2011 рiк сума зобовязань склала 145 419 тис. грн