Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член ревiзiйної комiсiї Фатула Тарас Вiкторович СС № 157170, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 21.11.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Щекочихiна Галина Володимирiвна СС № 105787, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 26.06.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Марченко Iрина Олександрiвна СО № 482359, виданий Мiнський РУ ГУ МВС України в мiстi Київ 12.10.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член наглядової ради Мельник Iрина Степанiвна СЕ № 436631, виданий Рожнятiвським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 27.12.2007 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член наглядової ради Сащук Дмитро Пертович АС № 849687, виданий Старовижницьким РВУМВС у Волинськiй обл. 06.09.2002 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
В.О. Директор Губка Свiтлана Павлiвна ВВ № 299072, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй обл. 06.02.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Бондаренко Iрина Валентинiвна ВЕ № 053907, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй обл. 28.08.2001 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова наглядової ради Кобiльник Ростислав Iгорович КА № 088224, виданий Дрогобицьким МВУМВС України у Львiвськiй областi 23.02.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Опис