Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1 2 3
13.12.201214.12.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
10.09.201210.09.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
09.08.201209.08.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
17.04.201217.04.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
15.03.201217.03.2012Відомості про проведення загальних зборів
14.03.201215.03.2012Відомості про зміну складу посадових осіб емітента