Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Волноваський КХП"
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 85700
3.1.5. Область, район Донецька область, Волноваський район
3.1.6. Населений пункт м.Волноваха
3.1.7. Вулиця, будинок вул.100 рокiв Червоного Хреста, 2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААВ №238247
3.2.2. Дата державної реєстрації 26.02.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Волноваська районна державна адмiнiстрацiя Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1890984.25
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 1890984.25

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "Фiнансова iнiцiатива"
3.3.2. МФО банку 380054
3.3.3. Поточний рахунок 260070301054
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
10.91 Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах (основний)
01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур
46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента