Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 

Річний звіт за 2012 рік

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
"Авангардко iнвестментс паблiк лiмiтед" д/нКiпр, д/в, 1010, Нiкосiя, Костакi Пантелiдi,1, споруда Колокасiдес, поверх 372.44
ОАО ИК "УКР-КОР-ИНВЕСТ"21810772 Україна, Луганська область, д/н, 34805, м. Луганськ, ул.К.Маркса, буд.7, оф.67,0.38
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" 24733322 Україна, м. Київ, д/н, 04053, м. Київ, вул. Артема, буд.24, оф.19,0.08
ЗАТ "Голден Гейт Бiзнес" 21568727 Україна, м. Київ, д/н, 04053, м.Київ, вул.Кудрявська, буд.19-А2.83
ТДВ IК "ЦIННI ПАПЕРИ"20223073 Україна, Дніпропетровська область, д/н, 50069, м.Кривий рiг, вул.Волгоградська, буд.40.12
ТОВ "ВОГНЕТРИВПРОМ"20348314 Україна, Донецька область, д/н, 83000, м.Донецьк, Артема, буд.851.9
Закрите акцiонерне товариство "ЛIНКС-ЦIННI ПАПЕРИ"25384906 Україна, м. Київ, д/н, 04074, м. Київ, вул. Шахта0.19
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/нд/нд/н
Усього 77.94