Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 27.05.2014

Річний звіт за 2013 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
11.02.201311.02.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
15.03.201315.03.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
15.04.201315.04.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
17.10.201317.10.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
13.11.201313.11.2013Спростування