Публічне акціонерне товариство "Волноваський комбінат хлібопродуктів"

Код за ЄДРПОУ: 00957376
Телефон: (044) 393-40-50
e-mail: info_vkhp@avangardco.ua
Юридична адреса: 03115, Київська область, м. Київ, проспект Перемоги, 121 В
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
"АВАНГАРДКО IНВЕСТМЕНТС ПАБЛIК ЛIМIТЕД"НЕ 210868Кiпр, Нiкосiя, 1010, Костакi, Пантелiдi,1, споруда Колокасiдес, поверх 399.3134
ОАО ИК "УКР-КОР-ИНВЕСТ"21810772д/н, Луганська область, -, 34805, м. Луганськ, вул.К.Маркса, буд.7, оф.670.0094
ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"24733322д/н, м. Київ, -, 04053, м.Київ, вул. Артема, буд.24, оф.190.002
ЗАТ "ГОЛДЕН ГЕЙТ БIЗНЕС"21568727д/н, м. Київ, -, 04053, м.Київ, вул.Кудрявська, буд.19-А0.0705
ТДВ IК "ЦIННI ПАПЕРИ"20223073д/н, Дніпропетровська область, -, 50069, м.Кривий рiг, вул.Волгоградська, буд.40.003
ТОВ "ВОГНЕТРИВПРОМ"20348314д/н, Донецька область, -, 83000, м.Донецьк, вул. Артема, буд.850.0473
ЗАТ "ЛIНКС-ЦIННI ПАПЕРИ"25384906д/н, м. Київ, -, 04074, м.Київ, вул. Шахта0.0047
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи акцiонери в загальнiй кiлькостi 1 959 осiб-, -, -0.5497
Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.